School, sport, vriendjes, vriendinnetjes, ‘social-media’ en ‘peer-pressure’, het doet nogal wat met onze kids. Ze moeten vaak schakelen en aan veel verwachtingen voldoen. Daarbij mogen ze ook vooral niet buiten de boot vallen. Extra lastig allemaal als jouw kind wat gevoelig is.

Hoe gaat jouw kind om met alle uitdagingen, verwachtingen en verlangens?
Zie je stress, onrust of onzekerheden? Is het wat faalangstig, minder weerbaar of is er sprake van uitstelgedrag? Slaapt je zoon of dochter slecht of is hij/zij veel moe?
Stel het niet uit als je kind kampt met bepaalde hindernissen, klachten of belemmeringen.

Hoe vroeger je in actie komt, hoe eenvoudiger het is om het kind weer gewoon kind te laten zijn. Je kind weer stralend en blij te zien!
Overtuigingen, ervaringen en conditioneringen hebben zich in de eerste levensjaren nog niet (helemaal) vastgezet. Maar hoe langer een overtuiging of belemmering leeft in ons hoe meer ruimte deze in zal gaan nemen.

De omgeving, school, vriendjes en dergelijke spelen een rol in het beeld dat een kind over zichzelf heeft. Als er angst, onzekerheid of onderliggende nare ervaringen zijn kan het gevoel ontstaan bij een kind dat het er niet volledig mag zijn.

Zijn, helemaal zijn … gewoon zoals je bent.

Het is geweldig om het gevoel te ervaren dat je je volledige potentieel mag benutten.
Hypnose kan hier het verschil maken!
Want … iets kan wel een probleem opleveren, maar hoeft het helemaal niet te blijven!