IEMT Practitioner

Integral Eye Movement Therapie (IEMT) is een verrassend snelle en effectieve therapie die positieve verandering creëert op het vlak van ongewenste emotionele- en identiteitsimprints. Het IEMT model omvat een combinatie van structuren en biedt een frame om de volledige probleemervaring aan te pakken, zelfs als deze niet in taal kan worden uitgedrukt. Door onder andere het gebruik van specifieke oogbewegingen worden er nieuwe verbindingen in de hersenen gemaakt. Hierdoor vindt er verandering plaats op neurologisch niveau.

Bij deze therapie worden de ogen bewogen om vervolgens nieuwe verbindingen in de hersenen te maken. De emoties die gekoppeld zijn aan angst, fobie, verdriet of bij een trauma of naar voren komen bij een bepaalde situatie kunnen door IEMT verdwijnen of aanzienlijk verminderen.

4-daagse IEMT-training

Het werken met IEMT geeft je als coach/therapeut de mogelijkheid om snel sterke ongewenste emoties te verminderen en een blijvend positief resultaat te bewerkstelligen bij je cliënt. Naast het werken op emoties werkt het model van IEMT ook op issues die betrekking hebben op identiteit en zelfbeeld. Met IEMT ben je in staat om vastgeroeste emoties en belemmerende overtuigingen op identiteitsniveau snel te veranderen.

IEMT werkt rechtstreeks met het gevoelssysteem. Vanuit een probleemgevoel in het heden begeleid ik je terug naar de eerste keer met dit gevoel. Dit alles zonder dat er wordt gedacht of gepraat over de oorzaak. Jouw gevoel is dan ook leidend.
Je hoeft het gevoel zelfs niet eens een naam te geven. Als je het maar kunt voelen.
IEMT gaat bij elk veranderd gevoel opnieuw de diepte in. Er passeren vaak meerdere herinneringen in een sessie.

Door deze therapie wordt de herinnering vager. Er ontstaat meer afstand aan de herinnering en gekoppelde emoties verdwijnen. Negatieve gevoelens vervagen en kunnen worden losgelaten.

Wat je leert tijdens de IEMT-training

Afzwakken emoties
…heel snel negatieve emoties verminderen
Depressie aanpakken
… depressie en continue zorg/ angst effectief aanpakken
Gedrag herkennen
… in je omgeving waar die maar niet lijken te veranderen en je in staat stelt om toch deze verandering door te voeren
Positieve verandering
… positieve veranderingen realiseren in relatie staat tot het zelf en zijn/ haar omgeving
Problemen aanpakken
… die diep verscholen liggen in het onderbewuste en in taal niet te bevatten zijn
Werken met PTSS
… zonder dat de cliënt heel het trauma hoeft te herleven en nog veel meer

Wat is het verschil tussen IEMT en EMDR?

Bij IEMT wordt er nauwelijks gewerkt met traumatisch beeldmateriaal. Dit is bij EMDR wel het geval, het staat zelfs centraal in deze therapie. Bij IEMT hoeven traumatische /onprettige ervaring niet opnieuw te worden ervaren of verteld. Dit in tegenstelling tot EMDR. De ervaring leert dat IEMT sneller werkt en dat men achteraf nauwelijks last heeft van hoofdpijn en duizeligheid.

 

 

Docenten

Hanneke vd Voort

Hanneke vd Voort

Hanneke is al meer dan 12 jaar actief op het gebied van NLP en hypnose.
 Van jongs af aan is ze al gefascineerd door het gedrag van mensen en de onderlinge dynamieken. 
Opgeleid als Trainer NLP en als Trainer HNLP & Brain-Based Leadership. Gedreven als Hanneke is volgde zij een scala aan extra NLP en hypnose trainingen bij o.a. Richard Bandler, David Shepard, Anthony Robbins, Stephen Gilligan
.

Ze specialiseerde ze zich in IEMT en is als trainer erkend door Andrew Austin, de grondlegger van deze methodiek. Naast internationaal trainer is ze ook contactpersoon voor “the Association of IEMT Practitioners” in Nederland en België.
 Naast de IEMT-trainingen verzorgt Hanneke ook trainingen in “The Core-Transformation Process” waarvoor ze de officiële licentie kreeg van Connirea Andreas.

KOSTEN

€ 699,-

EXTRA INFO KOSTEN

Inclusief koffie, thee, water en versnaperingen

INSTAPEISEN

geen

OPLEIDINGSDAGEN

7, 8 & 9 februari 2020
Dag 4 : 18 april 2020.

OPLEIDINGSNIVEAU

HBO

CURSUS MATERIAAL

Handboek
Studiemateriaal

Officieel IEMT deelnemerscertificaat
Mogelijkheid tot aansluiten Association for IEMT Practitioners

GROEPSGROOTTE

6 tot 10 personen

DATA TRAINING