Masterclass
Energetic Regression, Regressie Plus+

Inhoud

Deze Masterclass is een vervolg op én verdieping van de basiscursus Regressie.
Regressie Plus+ geeft aan dat het hier om meer gaat dan regressie alleen.

In deze Masterclass maken we een combinatie met energiewerk en hypnose.
Een combinatie die tot zeer bijzondere resultaten zal leiden.

In deze Masterclass worden een aantal bijzondere technieken alsmede specifieke scripts geïntroduceerd.
De focus ligt op de praktische aanpak, alles uiteraard onderbouwd met de benodigde theorie.

Ervaren en leren door te doen is het motto van deze Masterclass er zal voldoende tijd zijn om de technieken uitgebreid eigen te maken. Er zal aandacht besteed worden aan de keuze van de juiste techniek, de interpretatie van de resultaten en de samenhang tussen eenvoudige technieken en de regressie technieken. Je gaat de hoogte, diepte én de breedte in.

Deelnemers

Hypnotherapeuten, Hypnosecoaches, Hypnotiseurs, Sporthypnotiseurs, Psychologen, Natuurgeneeskundigen, Psychotherapeuten en alle andere Therapeuten die werken met Regressie-tools.

Ingangseisen

Voor het volgen van deze cursus is een basiscursus Regressie vereist.
Bij afgeleide cursussen, masterclasses of opleidingen welke zijn gevolgd zal deelname afhankelijk zijn van de beoordeling van beide docenten.

Cursusmateriaal

  • Reader
  • Hand-outs
  • Certificaat

Bij de start van de Masterclass zal de reader en de hand-out worden uitgedeeld met daarin de theorie en de te gebruiken specifiek uitgewerkte scripts voor beide dagen. Na de MC mag de reader gehouden worden en zal men bij goed volgen van de Masterclass een Certificaat overhandigd krijgen.

Deze biedt tevens de verantwoording voor de 14 DCUpunten  die voor deze MC staan.   

Prijs

€ 549,- inclusief koffie, thee, versnaperingen, handout en certificaa

Docenten

               

Evert Kampert                            Regina Smeenk
www.atyourown.nl                     www.ZenenZo.nl

Vragen? Inschrijven? Bel of mail mij!